เผยสาเหตุ “สารวัตร” อุทัยธานี ขนยาเสพติด ก่อนนี้เป็นบุคคลล้มละลาย