"เกษตร-นวมินทร์" เส้นทางนักปั่น เพื่อสุขภาพ หรือ สุ่มเสี่ยงอันตราย (คลิป)