ยโสธร ชาวตำบลเขื่อนคำเดือดร้อนหนัก เชื้อเพลิงไม่พอเดินเรือ