เจ้าหน้าที่จัดรถรับ-ส่งประชาชน ข้ามเส้นทางน้ำท่วมอุบลราชธานี