“ช่วง ช่วง” ตายแล้ว สวนสัตว์เชียงใหม่เตรียมแถลงพรุ่งนี้