นายกแพทยสมาคมฯ หนุน รบ.ห้ามขายบุหรี่ไฟฟ้า หลังพบอเมริกาตาย 7 ราย