ชาวบางสะพานน้อย ร้องสระน้ำผลิตประปามีคราบเหลืองปนดำ