เครื่องบินฝนหลวง ตก อ.ไทรโยค ครูฝึกบิน-นักบินใหม่ เสียชีวิต 2