“เกรตา ทุนเบิร์ก” ตำหนิผู้นำโลก ล้มเหลวแก้ปัญหาโลกร้อน