เตือนไทยเสี่ยงแผ่นดินไหวรุนแรง 7.0-อาคาร 9 จังหวัดภาคเหนือเสี่ยงพังทลาย (คลิป)


โดย PPTV Online

เผยแพร่
ทีมนักวิจัยโครงการลดภัยพิบัติแผ่นดินไหวในประเทศไทย เตือนรอยเลื่อนที่พาดผ่านไทยเป็นรอยเลื่อนที่ยังมีพลัง และมีโอกาสเกิดแผ่นดินไหวขนาดความรุนแรง 7.0 โดยอาคารใน 9 จังหวัดภาคเหนือ-อาคารสูงกว่าครึ่งในกทม.เสี่ยงพังทลาย

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP ประเด็นร้อน