ราชบัณฑิตยสถาน แนะให้ใช้คำว่า โรฮีนจา และ เมียนมา ให้ถูกต้อง


โดย PPTV Online

เผยแพร่
ราชบัณฑิตยสถาน แนะนำ ใช้ถ้อยคำภาษาไทย คำว่า โรฮีนจา และ คำว่า เมียนมา โดยได้แจ้งให้ สภาความมั่นคงแห่งชาติ รับไปดำเนินการ

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP ประเด็นร้อน