​ผู้ว่าฯ นราถกร่วมฝ่ายมั่นคงวางมาตรการ รปภ.เปิดเทอม