สูงสุดในประวัติการณ์! ยอดชำระหนี้ กยศ.เพิ่ม 20% หลังหักเงินเดือนผู้กู้ยืม