เรือพระที่นั่ง 4 ลำ ในขบวนพยุหยาตราทางชลมารค

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


การเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ที่สำคัญ จะมีเรือในขบวนทั้งสิ้นรวม 52 ลำ ในจำนวนนี้มีเรือพระที่นั่ง 4 ลำ ที่ทรงคุณค่า และมีความสวยงามยิ่ง

TOP ประเด็นร้อน