สตช. สั่งห้าม จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ วันออกพรรษา

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


ห้ามจำหน่ายเครืองดื่มแอลกอฮอล์ ตั้งแต่เวลาหลัง 24.00 น. ของคืนวันที่ 12 ต.ค.2562 ถึงเวลา 24.00 น. ของคืนวันที่ 13 ต.ค.2562 หากฝ่าฝืนจะมีความผิดตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฯ มาตรา 59 ระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

TOP ประเด็นร้อน