MEA เร่งยกระดับ ความมั่นคงระบบไฟฟ้า นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


การไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA (เอ็ม-อี-เอ) เร่งยกระดับความมั่นคงระบบไฟฟ้านิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง เพื่อให้เกิดการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย หวังผลักดันสู่การเป็น Smart Metro

TOP ประเด็นร้อน