สธ. แนะช่วยคนจมน้ำ ห้ามอุ้มพาดบ่า-กดท้อง ยึดหลัก “ตะโกน โยน ยื่น”