ชาวกาตาลุญญาประท้วงเดือด ศาลสเปนจำคุก 9 แกนนำเรียกร้องเอกราช