แจงคลิปปะทะแม่ค้าลอตเตอรีไม่ได้ห้ามขายแต่จำกัดบริเวอณ