“พลแตร” ในขบวนเรือพระราชพิธี การเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


ในขบวนเรือพระราชพิธี การเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ตำแหน่งสำคัญอีก 1 ตำแหน่งในเรือเพื่อคอยกำกับลำดับขั้นตอน และให้สัญญาณ คือตำแหน่ง “พลแตร” ซึ่งมีการซักซ้อมมาแล้วหลายครั้งก่อนจะให้พลแตรทำหน้าที่ในวันจริง ไปทำความรู้จักกับพลแตร

TOP ประเด็นร้อน