จักรพรรดิญี่ปุ่น พระราชทานเลี้ยงอาหารค่ำ แก่ผู้เข้าร่วมพิธีบรมราชาภิเษก