“เผดิมชัย” จับมือหน.พรรคชาติไทยพัฒนาขอบคุณหลังคะแนนนำ อนค.