ประชาชนแห่ลงทะเบียน "ชิม ช้อป ใช้" วันสุดท้ายคึกคัก