“อุตตม” ยัน “ชิมช้อปใช้” เกิดประโยชน์กับคนทั้งประเทศ