ผู้เชี่ยวชาญเตือนโลกไม่พร้อมรับมือสภาพอากาศเปลี่ยน

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


ผู้เชี่ยวชาญเตือนโลกยังไม่มีความพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับภัยพิบัติจากการเปลี่ยนแปลงในเขตภูเขาสูง เนื่องจากระบบสาธารณูปโภคที่มีอยู่ในปัจจุบันสร้างขึ้นในศตวรรษก่อน จึงไม่สอดคล้องกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนไป

TOP ประเด็นร้อน