ก.อุดมศึกษาฯ ทุ่ม 600 ล้านบาท สร้างงานวิจัย แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม