ทั่วไทยอากาศเย็นลง! กรุงเทพฯ อุณหภูมิลด 3 องศา  เหนือ-อีสานลง 5 องศา