เผย "ผีน้อยไทย" ถูกหลอกไปทำงานญี่ปุ่น นอนตายในห้องพักเพียงลำพัง