พิพากษายืน คุก 2 เดือน “หมอเปรมศักดิ์” แก้ผ้านักข่าว