เปิดตู้เซฟเครือข่าย "แม่มณี" ไม่พบทรัพย์สินว่างเปล่า?