ไทยลงนามร่วมจีน พัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม   11 สาขา

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


“ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์”  เผยความร่วมมือกับจีน เป็นการพัฒนานำความรู้ระดับสูงจากต่างประเทศมาต่อยอดก่อประโยชน์ในประเทศไทย

TOP ประเด็นร้อน