แนวกั้นชำรุด เปิดช่อง “ช้างป่าละอู” บุกเข้าหมู่บ้าน