ช่วยหนูน้อย 6 ขวบพิการมือขวา แม่เสียชีวิต อยู่กับยายครอบครัวยากจน