ปักหมุดเที่ยวชม "ทุ่งทานตะวัน" พิกัดไม่ไกลกรุงเทพฯ