กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ยันไม่มี “เคอร์ฟิว” ชายแดนใต้