กช. ตั้งกรรมการสอบร.ร.เอกชน จ่ายเงินเดือนครูไม่ครบ