ครูร้อง ผอ.เรียกเก็บเงินแลกกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน