“ประยุทธ์” นำทีมประชุมครม.สัญจร ร่วมลอยกระทงกับชาวกาญจนบุรี