สธ.สั่งคุมเข้ม เหตุวิวาทในรพ. ชี้ ใช้มาตรการเด็ดขาด