สาวโพสต์เจอฝาชักโครกแปะลายพระพุทธรูป ในร้านอาหารของอิตาลี