การไฟฟ้า เตรียมเยียวยา 1 ล้านบาท สาวถูกสายไฟแรงสูงตกใส่ขาไหม้ เดินไม่ได้กว่า 2 เดือน