สั่งยึดที่ดิน 3,800 ไร่ ต้นเหตุยิงในศาล-กองปราบชี้เป็นของมูลนิธิ