เริ่ม 25 ธ.ค.นี้ ลดค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสีม่วงเหลือ 20 บาท