ออสเตรเลียปิดโรงเรียนกว่า 100 แห่งรับมือไฟป่าจุดใหม่ปะทุ