ระวัง! กินกากเพชร หวัง ‘อึฟรุ้งฟริ้ง’ เสี่ยงบาดลำไส้