ทารกมะกันมีปานดำคล้ายหน้ากากแบทแมน เข้ารับการรักษา