เงินเฟ้อเดือน พ.ย.62 ปรับตัวดีขึ้นครั้งแรกในรอบ 4 เดือน