โคราช เจอภัยแล้ง กระทบผู้เลี้ยงปลากระชัง เสี่ยงขาดทุน