การบินไทยประกาศเวลาบินใหม่ไป ‘ฟิลิปปินส์’ หลังพายุคัมมูริ