นายกฯ เปิดทดลองเดินรถไฟฟ้าสายสีเขียวเพิ่ม 4 สถานี ชี้ถือเป็นผลงานช่วง 5 ปี